Udział naszych uczniów w wykładzie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Udział naszych uczniów w wykładzie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dnia 5 listopada 2018 roku uczniowie klas trzecich gimnazjalnych oraz klas ósmych wzięli udział w wykładzie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wykład wygłosił dr hab. Jacek Legieć prof. UJK. Wyjazd na wykład zorganizował Pan Tomasz Kędzierski, a udział w nim umożliwiła nam Pani Dyrektor Instytutu Historii dr hab. prof. UJK Beata Wojciechowska oraz Wicedyrektor ds. studenckich dr Szymon Kazusek,  który ponadto w kilku słowach opowiedział o działalności Instytutu Historii i studiach historycznych.

Podczas wykładu prof. Jacek Legiećw bardzo ciekawy sposób przedstawił drogę Polski do Niepodległości oraz wydarzenia z lat 1914- 1918, które miały bezpośredni wpływ na powstanie niepodległej Polski. 11 listopada 1918 roku to była symboliczna data, która rozpoczęła proces odzyskiwania przez Polskę niepodległości w różnych miastach i regionach. Wykład wzbogacony był o prezentację multimedialną, która zawierała wiele ciekawostek i nieznanych nam źródeł. Po wykładzie obejrzeliśmy również nowoczesne i imponujące zaplecze dydaktyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Opiekunami podczas wyjazdu były Panie A. Kwiecień i B. Bień.