ZELEKTRYZOWANI. Eksperymenty i doświadczenia związane z naukami przyrodniczymi.

ZELEKTRYZOWANI. Eksperymenty i doświadczenia związane z naukami przyrodniczymi.

22 listopada w szkole odbył się spektakl z udziałem młodych naukowców, którzy przedstawili ciekawe doświadczenia wyjaśniające właściwości gazów znajdujących się w powietrzu. Uczniowie czynnie brali udział w asystowaniu przy niektórych eksperymentach. Pokaz był niezwykły, uczniowie mogli zaobserwować powstawanie fali uderzeniowej, działanie ciekłego azotu i powstawanie chmur. Duży entuzjazm wywołało otrzymywanie wodoru i jego wybuchowy charakter. Naukowcy przedstawili zasady działanie sterowców, zamrażanie w ciekłym azocie oraz wytwarzanie się podciśnienia podczas pompowania  balonów. Nie brakowało także elementów humorystycznych. Panowie pokazali właściwości helu, który zmieniał ich głos na krótką chwilę co wywoływało u obserwujących radość.   Spektakl odbywał się z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

Rozmiar czcionki
Kontrast