„ ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI”

„ ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI”

11. października 2018 roku uczniowie klasy 8B i 8C Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie, reprezentując całą społeczność szkolną, włączyli się w akcję ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI organizowaną przez Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach oraz Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Kielcach. Tegoroczna edycja poświęcona jest w sposób szczególny bohaterom walk o niepodległość z lat 1914–1921. Intencją organizatorów jest zachowanie w pamięci i pielęgnowanie możliwie jak największej liczby miejsc upamiętniających żołnierzy Pierwszej Kompanii Kadrowej oraz Legionów Polskich, w tym również mogił prywatnych.

W tym dniu, o godzinie 1000, uczniowie udali się pod pomniki poświęcone bohaterom walk o niepodległość z lat 1914-1921, uczcili pamięć żołnierzy minutą ciszy a także zapalili symboliczny  znicz pamięci ma mogiłach w Beradzu, Płaczkowicach, Konarach, Górach Pęchowskich oraz kwaterze żołnierskiej na cmentarzu w Klimontowie.

W walce o upragnioną niepodległość wielu Polaków  nie wahało się kłaść na szali swoje życie. Nie możemy o tym zapominać i tę pamięć musimy przekazywać potomnym. Była to lekcja patriotyzmu uzmysławiająca młodzieży ich pokoleniową powinność.

Bardzo dziękujemy Panu Wójtowi Markowi Goździewskiemu za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu i udostępnienie busa.

 

Aneta Kwiecień

Tomasz Kędzierski

Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie