PRÓBNA AKCJA EWAKUACYJNA

PRÓBNA AKCJA EWAKUACYJNA

11 października 2018 r., w ramach corocznych ćwiczeń została przeprowadzona próbną akcję ewakuacyjną uczniów i wszystkich pracowników szkoły. Akcja ewakuacyjna przebiegła  zgodnie z przyjętymi procedurami i potwierdziła dobre przygotowanie dzieci, nauczycieli i personelu technicznego do sytuacji wyjątkowych.