KLASA 5D W AKCJI SPRZĄTANIA ŚWIATA

KLASA 5D W AKCJI SPRZĄTANIA ŚWIATA

Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Tegoroczna edycja była jubileuszową, w Polsce sprzątamy bowiem w ogólnoświatowej akcji od ćwierćwiecza.
„Sprzątanie świata – Polska” to akcja w której klasa 5d również bierze corocznie udział.
04 października zaopatrzeni w rękawice i worki uczniowie porządkowali teren Placu Jana Pawła II.  Zapał do pracy wszystkich uczniów był ogromny, a wynik zaskoczył niemalże wszystkich. To była wielka lekcja ekologii poprzez działanie, która skłoniła uczniów do refleksji i niestety powinna zawstydzić dorosłych. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że nawet wyrzucanie pojedynczych odpadów przyczynia się do zanieczyszczania naszej planety, a przecież wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze naturalne środowisko, za obecny stan rzeczy. Cudownie jest kochać przyrodę, pięknie – lubić, ale tak naprawdę wystarczy szacunek – to on nie pozwala nam wyrzucać śmieci do lasu, czy na pobocza dróg. Mamy więc cichą nadzieję, ze w przyszłym roku nasze worki będą puste.