Żegnamy rok szkolny 2017/2018

Żegnamy rok szkolny 2017/2018

22 czerwca 2018 r.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego, to przyjemne wydarzenie dla całej społeczności szkolnej,
a szczególnie przyjemne dla uczniów wyróżniających się wzorowym i bardzo dobrym zachowaniem oraz wysoką średnią ocen.

Na uroczystym apelu część artystyczną zaprezentowali uczniowie klas szóstych, podziękowania i życzenia przekazała p. dyrektor Elżbieta Czajkowska oraz goście: proboszcz – ks. Henryk Hendzel, zastępca wójta p. Edward Przytuła, prezes jednostki OSP w Klimontowie p. Mirosław Kwapiński, przewodnicząca RR szkoły
p. Agnieszka Ciach. Uczniowie odebrali świadectwa z wyróżnieniem, szóstoklasiści także nagrody książkowe, nagrody rzeczowe za stuprocentową frekwencję, dyplomy za osiągnięcia w pracy Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Pani dyrektor podziękowała, także w formie pisemnej, p. Danucie Kowalskiej i p. Joannie Brzyszcz – nauczycielom wyróżniającym się w przygotowaniu uczniów do konkursów przedmiotowych, pożegnano pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych odchodzących na zasłużoną emeryturę.

Po oficjalnej części uroczystości wszyscy uczniowie ostatni raz w roku szkolnym 2017/2018 spotkali z wychowawcami w swoich salach lekcyjnych.