PODSUMOWANIE VII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „KATYŃ – PAMIĘTAJMY”

PODSUMOWANIE VII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „KATYŃ – PAMIĘTAJMY”

  1. maja 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie odbyło się uroczyste podsumowanie VII Wojewódzkiego Konkursu          „ Katyń- Pamiętajmy”.

Patronat honorowy nad konkursem objęli :

Pan Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Pan Kazimierz Mądzik  – Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Pan Marek Goździewski – Wójt Gminy Klimontów.

Pani Elżbieta Czajkowska – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie.

Celem konkursu było zdobywanie  i popularyzowanie wiedzy historycznej o II wojnie światowej. poszerzenie wiedzy i wrażliwości uczniów na temat losów żołnierzy polskich i ich rodzin pod okupacją sowiecką poprzez wykonanie pracy plastycznej, lub  formy przestrzennej zgodnej z hasłem konkursu.

Podsumowanie rozpoczęło się o godzinie 1000. Przybyli na niego zaproszeni goście a także uczestnicy konkursu z 10 szkół z terenu województwa świętokrzyskiego wraz z opiekunami.

Na początku uroczystości wszyscy mogli wysłuchać montaż słowno- muzyczny, przygotowany przez młodzież z Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego            w Klimontowie. Wzruszające wiersze oraz piosenki wprowadziły obecnych w atmosferę wydarzeń z 1940 roku.

Następnie głos zabrał Pan Marek Jończyk historyk Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, który przedstawił wykład  pod tytułem  ,, Zbrodnia  Katyńska na mieszkańcach Kielecczyzny’’. Pan Marek Jończyk niezmiennie od kilku lat jest obecny na podsumowaniach kolejnych edycji konkursu „ Katyń- Pamiętajmy” a jego prelekcje cieszą się wielką uwagą młodzieży.

Po wysłuchaniu wykładu przyszedł czas na nagrodzenie zwycięzców. Dyplomy i nagrody rzeczowe wręczyła Pani Elżbieta Czajkowska – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie, Pani Barbara Bilska zastępca Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie oraz Pan Marek Jończyk historyk Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.

Na zakończenie zaproszeni goście oraz uczestnicy i ich opiekunowie spotkali się na wspólnym poczęstunku. Wszyscy w miłej atmosferze wymieniali się opiniami i refleksjami.

Koordynatorzy konkursu, nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie serdecznie dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jego organizacji.

Dziękujemy przede wszystkim:

Panu  Adamowi  Jarubasowi  – Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego

Panu Kazimierzowi Mądzikowi  – Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty

Panu Markowi Goździewskiemu – Wójtowi Gminy Klimontów

Pani Elżbiecie Czajkowskiej – Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie

za objęcie konkursu patronatem.

Panu Markowi  Goździewskiemu, Wójtowi Gminy Klimontów za wsparcie finansowe na zakup nagród dla zwycięzców konkursu.

Panu Markowi Jończykowi,  historykowi Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach za wygłoszenie wykładu ,, Zbrodnia  Katyńska na mieszkańcach Kielecczyzny’’.

Pani Dorocie Koczwańskiej- Kalita, Naczelnikowi Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura            w Kielcach za pomoc oraz przekazanie nagród dla zwycięzców.

Pani Elżbiecie Czajkowskiej – Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie oraz Pani Barbarze Bilskiej zastępcy Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie za pomoc w organizacji konkursu.

 

Koordynatorzy konkursu.

Rozmiar czcionki
Kontrast