W królestwie Babiej Góry

W królestwie Babiej Góry

14 – 18 . 05. 2018 r.

„W królestwie Babiej Góry” – pobyt uczniów na Zielonej szkole w Zawoi

„Zielona szkoła”, czyli przeniesienie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych poza ławkę szkolną w inne atrakcyjne pod wieloma względami miejsce. To doskonały sposób na kształtowanie umysłu, charakteru i osobowości dziecka. Nauka w bezpośrednim kontakcie z otaczającą dziecko rzeczywistością sprzyja twórczemu myśleniu i działaniu. Obcowanie dzieci z przyrodą, poznanie jej praw oraz świadomość zagrożeń dla środowiska dają szanse na kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody, określonych wartości i postaw prozdrowotnych. Z kolei aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, wspólne zabawy i przeżywane radości, to najlepszy sposób na zintegrowanie zespołu uczniowskiego. Mając na uwadze korzyści płynące z niekonwencjonalnego sposobu nauczania jakim jest „Zielona szkoła” powstał program wyjazdu uczniów klasy 4d i 4a – „W królestwie Babiej Góry”, który integrował rożne dziedziny z zakresu edukacji polonistyczno – kulturalnej, historycznej, przyrodniczo – społecznej, matematycznej, informatycznej, plastyczno – technicznej, muzycznej i ruchowej, a także realizował treści profilaktyczne programu naszej szkoły. Czołowe założenia programu, jego cele, treści, formy i metody ich realizacji, umożliwiają wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia, który jest nadrzędnym celem pracy nauczyciela. Przybliżył on uczniom region, w którym przebywali podczas  pięciodniowego śródrocznego wypoczynku. Układ treści programu pozwalał na poznanie krajobrazu górskiego, jego kultury, historii, zabytków i atrakcji turystycznych, tworząc pełnię otaczającego świata. W realizacji tego programu dominowały metody aktywizujące uczniów, pobudzające ich do działania. Zgodnie z założeniami pedagogiki Freineta – uczenie się przez przeżywanie przynosi większe efekty, niż nauka w szkolnej ławce.

Od 14-18 maja grupa 30 uczniów wraz z opiekunami przebywała w  Zawoi, największej wsi w Polsce położonej w Beskidach, u podnóża Babiej Góry. To był bardzo udany wyjazd, który obfitował w naukę, prace, zabawę i wypoczynek. Od pierwszego dnia pobytu w każdym kolejnym dniu uczniowie poznawali uroki krajobrazu górskiego, kolejne pietra roślinności, zwierzęta tam żyjące oraz jego mieszkańców. Zwiedzili Zawoję, poznali jej historię, odwiedzili miejsca związane z pobytem w tych stronach Papieża Jana Pawła II. Spacer po Zawoi – Czatoży pozwolił poznać sposoby radzenia sobie mieszkańców z przechowywaniem żywności. Dzieci oglądały tzw. lodówki, pomieszczenia schładzające żywność, oraz zapoznały się  z legendami dotyczącymi chmurnika oraz legendarnego dzwonu. W trakcie ścieżki przyrodniczej ciekawe okazały się ćwiczenia orientacji mapy z użyciem kompasu, wyznaczania kierunków na mapie, skali, które wszyscy zaliczyli wzorowo. Zapoznali się ze zwierzętami  żyjącymi na danym terenie, a także obserwowali ogromne mrowiska. W ciekawy sposób poznali  hierarchię społeczną, życie mrówek w zbiorowisku oraz ich znaczenie dla otoczenia. Uczniowie byli  również  na wyprawie – wycieczce do Ośrodka Edukacyjnego Babiogórskiego Parku Narodowego, oraz muzeum na powietrzu „Skansenu Budownictwa Babiogórskiego, w którym prezentowane jest budownictwo Babiogórców już od 1802 roku. W Ośrodku Edukacyjnym ekspozycje muzealne pozwoliły przybliżyć wszystkich do natury, zapoznać z historią, fauną i florą znajdującą się na terenie Babiej Góry, zagrożonymi gatunkami roślin, jak również przenieść wszystkich do lasu porastającego masyw Diablaka. Odkrywając nieznane nam tereny dzieci wyruszyły na Hale Barankową. Odwiedziły Bacówkę, poznając tam nie tylko  produkcję serów oscypków, ale również mogły je posmakować. Podziwianie panoramy Zawoi oraz Babiej Góry to bezcenne doświadczenia estetyczne, które na długo pozostaną w pamięci wszystkich uczestników wyprawy. Niezapomnianą i pełną emocji była gra terenowa „Szukanie Skarbu”. Wymagała ona sprytu, strategicznego myślenia, kondycji oraz współpracy w grupie. Na trasie  uczestników czekały zadania, które wspólnymi siłami musieliśmy rozwiązać, aby iść dalej.  Poszukiwacze skarbu poruszali się po bezpiecznym terenie przy pomocy mapy. Samodzielnie szukali drogi, rozwiązywali zadania dotyczące Zawoi, quizy, rebusy, rozsypywanki wyrazowe utrwalające pojęcia przyrodnicze związane z okolicą (krajobraz górski, Babia Góra i otoczenie, roślinność i zwierzęta, fauna i flora), układali rymowanki, piosenki grupy, okrzyki, robili totem. Cel dla wszystkich drużyn był jeden – odnalezienie skarbu! Zabawa pod czujnym okiem koordynatora i opiekunów dostarczyła wszystkim niesamowitych przeżyć. Dużo radości i zabawy sprawiły wszystkim spotkania z ciekawymi ludźmi i artystami ludowymi regionu. Swoją obecnością zaszczycili nas zawojscy górale. To była interaktywna, dynamiczna i humorystyczna prezentacja folkloru górskiego, na której uczniowie poznali legendy, gawędy a także uczestniczyli w konkursach i świetnie się bawili przy góralskiej muzyce. Pod czujnym okiem twórcy ludowego rozwijały również swoje zdolności manualne i wyobraźnię tworząc niesamowite zabawki i figurki z siana. Samodzielnie wykonane cudeńka sprawiły uczniom satysfakcję i pozostały fantastyczna pamiątką z wizyty pod Babią Góra, tak jak samodzielnie wykonane na warsztatach artystycznych patchworkowe owieczki oraz beskidzkie ptaszki pomalowane wg własnego pomysłu pod okiem  rzeźbiarza, który przybliżył zebranym pracę twórców ludowych i sposób  rzeźbienia w drewnie czy malowane na szkle górskie widoki. Zajęcia dydaktyczne organizowane w czasie wyjazdu zaangażowały wszystkich uczniów. Pisali życzenia, pozdrowienia do bliskich i znajomych, poprawnie redagowali i adresowali kartki i koperty, utrwalały pojęcia: nadawca, odbiorca, adresat. Wyszukiwali w sieci informacje dotyczące najwyższych szczytów w Polsce, ciekawostki o Babiej Górze i Zawoi. Wykonywali zadania i obliczenia matematyczne. Wyniki zadań prezentowali w Excel-u, utrwalając przy tym poznane funkcje matematyczne (SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX), sortowanie danych oraz tworzenie wykresu w arkuszu kalkulacyjnym. Ciekawe okazały się zajęcia  z TIK – zdjęcia i poczta elektroniczna ze smartfona. Uczniowie uczyli się poprawnie instalować i korzystać z opcji programu ToolWiz Photos.  Wykonywali samodzielnie zdjęcia by później prawidłowo obrabiać je w programie (filtry, PIP) oraz przesyłać obraz za pomocą e-maila. Efekty pracy uczniów  były miłym zaskoczeniem nie tylko dla opiekunów, ale nawet dla nich samych. Realizując program profilaktyczno – wychowawczy naszej szkoły uczniowie promowali zdrowy styl życia jako  alternatywę dla używek, dopingu. Zapoznali się szerzej ze zjawiskiem uzależnienia od środków uzależniających w tym internetu, nikotyny, energetyków, alkoholu, dopalaczy oraz  narkotyków. Pomogła im w tym również ciekawa prezentacja multimedialna, a na bazie wiadomości z zajęć powstawały grupowe plakaty tematyczne „Zdrowo żyjemy, mniej chorujemy”, które każda z grup zaprezentowała wykorzystując przy tym wymyślone przez siebie hasła reklamowe promujące zdrowie. Podsumowaniem wiadomości zdobytych w czasie pobytu w Zawoi było uzupełnianie kart pracy, prezentacje informacji przez uczniów i nauka nowych piosenek o tematyce górskiej. W czasie całego pobytu uczestnicy podnosili  kondycję zdrowotną oraz sprawność fizyczną. Codziennie rano stawiała wszystkich na nogi poranna gimnastyka na świeżym powietrzu. W przerwach miedzy zajęciami odbywały się gry i zabawy zespołowe na boisku (piłka ręczna, piłka nożna, badminton, zabawy ze skakanką, gumą, gry ze współzawodnictwem itp.). Zawsze było przy nich wiele śmiechu i zabawy. Wieczorem wszyscy bawili się przy ognisku, w którym mogli samodzielnie upiec kiełbaski, spędzić czas podczas „Nocy filmożerców” smacznie zajadając popcorn, oraz wraz z instruktorem tańca nauczyć się nowoczesnych kroków do tańca na wspólnej dyskotece. W ostatnim dniu pobytu żegnając Zawoję grupa pojechała z wizytą do Zawojskiego Safari – Parku Czarnego Daniela, w którym hodowane są jelenie, daniele, konie, owce, lamy i kozy. Z pewnością uczniowie przypadli do gustu lamom, które dały się nakarmić bez niespodzianek i pokazały swój spryt podczas wspólnej zabawy. W drodze do domu uczniowie zwiedzili Kraków i jego najważniejsze obiekty i zabytki, oddali hołd przy grobie Józefa Piłsudskiego oraz  pary prezydenckiej Państwa Kaczyńskich. Zaszczycili również swą obecnością Smoka Wawelskiego odwiedzając i buszując po jego komnatach w Smoczej Jamie. Wizytę w Krakowie dopełnił spacer bulwarem wiślanym dając tym samym chwile wypoczynku przed droga powrotną.

Pobyt  uczniów z dala od domu i od rodziców sprzyjał rozwijaniu wśród nich samodzielności, kształtowania samooceny i samokontroli. Dzieci poznały swoje mocne i słabe strony, z których wcześniej w ogóle nie zdawały sobie sprawy. Pozwoli im to pracować nad sobą, budować poczucie własnej wartości, a przy tym stać się pewniejszymi siebie w podobnych sytuacjach. Tegoroczny pobyt długo zapamiętają wszyscy jego uczestnicy. Pozostają więc wspomnienia i żal, że czas upływa tak szybko. Bogactwo wszelkich pozytywnych wrażeń pozostanie na długo w pamięci uczniów. Może za rok znowu będziemy oddychać świeżym, górskim  powietrzem.

W imieniu wszystkich uczestników wyjazdu oraz ich rodziców chcemy serdecznie podziękować Panu Wójtowi Gminy Klimontów Markowi Goździewskiemu za udzielone wsparcie finansowe. Dziękujemy również za pomoc Panu Piotrowi Lipcowi oraz Panu Grzegorzowi Gwizdoniowi. Wdzięczność trudno jest ubrać w słowa – dziękujemy!

14 maja 2018 r.

15 maja 2018 r.

16 maja 2018 r.

17 maja 2018 r.

18 maja 2018 r.

Galeria prac uczniów

ToolWiz Photos w Zawoi

„Góry z komóry”

„My sami”