Songowanie 2018′

Songowanie 2018′

W miesiącu maju w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie odbyła się trzecia edycja Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej SONGOWANIE 2018. W konkursie wzięli udział uczestnicy w 4 kategoriach wiekowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Organizatorami tegoż konkursu byli Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie oraz Klimontowskie Stowarzyszenie „Zawsze Razem”. Poziom festiwalu był bardzo wysoki a uczniowie przygotowywali się do niego pod okiem opiekunów.

Konkurs objęli patronatem:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego- Marszałek Województwa Adam Jarubas
 • Kuratorium Oświaty w Kielcach- Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik
 • Urząd Gminy w Klimontowie- Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski

Sponsorzy konkursu, dzięki którym mieliśmy ciekawe nagrody, nagrodę główną GRAND PRIX, statuetki, upominki oraz poczęstunek to:

 • Prezes Kopalni Dolomitu w Sandomierzu Pan Longin Bokwa
 • Wójt Gminy Klimontów Pan Marek Goździewski
 • Właściciele Restauracji CYKADA Państwo Beata i Piotr Sudy
 • Rada Rodziców Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie

Główne cele konkursu to:

 • Kształcenie sprawności płynnego posługiwania się językiem angielskim
 • Popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży
 • Sprawdzenie siebie poprzez wykonywanie ulubionych przebojów
 • Poszukiwanie dzieci szczególnie uzdolnionych
 • Ujawnienie i promowanie młodych talentów

Serdecznie dziękujemy naszym Sponsorom. Wszystkich popierających finansowo konkurs wyróżniliśmy tytułem PRZYJACIELA konkursu. Nasi przyjaciele otrzymali od nas pamiątkowe statuetki.

Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie:
Pani Paulina Kochanek – nauczyciel języka angielskiego
Pan Grzegorz Starosta – lider zespołu EGO
Pan Jerzy Cielecki – nauczyciel muzyki

Dziękujemy zaproszonym gościom, którzy przybyli na festiwal.

Protokół z posiedzenia  komisji  konkursowej