Międzyszkolny konkurs recytatorski „Dla Ciebie Ojczyzno”

Międzyszkolny konkurs recytatorski „Dla Ciebie Ojczyzno”

Rok 2018 jest rokiem upamiętniającym 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to znakomita okazja, by zwrócić uwagę na kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich w kontekście historii państwa i narodu polskiego. Dnia 24 kwietnia odbył się finał  I międzyszkolnego konkursu recytatorskiego, który w tym roku nosił tytuł „Dla Ciebie Ojczyzno”.

Honorowy patronat objęli:
Wójt Gminy Klimontów Pan Marek Goździewski
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie
Pani Elżbieta Czajkowska

Konkurs rozpoczął się eliminacjami klasowymi, w których zostali wyłonieni przedstawiciele poszczególnych klas. Do finału zakwalifikowało się 37 osób ze szkół  podstawowych  i klas gimnazjalnych. Dobór repertuaru był bardzo interesujący. Można było wysłuchać znanych i mniej znanych utworów wielu polskich poetów. W czasie przygotowań uczniowie kształtowali nie tylko umiejętności recytatorskie, ale również poznawali twórczość polskich poetów, historię Polski, odbywały się rozmowy i pogadanki o danej epoce literackiej, a co za tym idzie – czasie historycznym i wydarzeniach z nim związanych. Uczniowie kształtowali postawy obywatelskie, patriotyczne, uczyli się szacunku do państwa i narodu polskiego poprzez pełną emocji recytację. W jury konkursu zasiedli: Pani Anna Piątkowska– nauczyciel języka polskiego, Pani Wanda Słowiakowska – nauczyciel języka polskiego, Pani Edyta Lesiak Nawrocka – dyrektor Biblioteki Publicznej. Uroczystość prowadzili uczniowie klasy szóstej: Dominika Zając i Eryk Szczepanowski.

A oto wyniki konkursu:

I kategoria wiekowa (uczniowie klas IV – V)

I miejsce – Kosiarski Jakub – SP Ossolin
II miejsce – Wiatrowska Alina – SP Klimontów
III miejsce – Sasak Anna – SP Goźlice

II kategoria wiekowa (uczniowie klas V – VI)

I miejsce –Kwiecień Magdalena – SP Klimontów
II miejsce – Korzeń Zuzanna – SP Klimontów
Niziałek Marcin – SP Klimontów
III miejsce –Pawlik Karolina – SP Ossolin
Haja Julia – SP Klimontów

III kategoria wiekowa (uczniowie klas gimnazjalnych)

I miejsce – Adamczak Miłosz – SP Klimontów( klasa gimnazjalna)

Miłym urozmaiceniem konkursu były pieśni patriotyczne śpiewane przez uczennice klas szóstych : Karolinę Fudalę, Weronikę Klubińską, Laurę Konat. Laureaci uhonorowani zostali pamiątkowymi dyplomami i statuetkami. Zgromadzona publiczność nagrodziła wszystkich występujących brawami.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a nauczycielom, którzy nie szczędzili czasu i wysiłku, aby przygotować uczniów do konkursu składamy serdeczne podziękowania. Dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy za rok.

Organizatorzy konkursu:
Anna Bzdyra
Joanna Hamerska
Danuta Kowalska