SZKOLNY KONKURS WIEDZY O ZDROWIU DLA KLAS I-II

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O ZDROWIU DLA KLAS I-II

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O ZDROWIU DLA KLAS I-II

 

CELE KONKURSU:

 1. Propagowanie wśród dzieci wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia.
 2. Nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków.
 3. Wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym i zdrowym środowisku.
 4. Stwarzanie sytuacji do kształtowania w uczniach postawy prozdrowotnej.
 5. Integracja uczniów klas I-II.

 

REGULAMIN KONKURSU:

 1. W konkursie biorą udział uczniowie klas pierwszych i drugich PSP im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie.
 2. Wychowawcy klas zgłaszają uczestników do dnia 14 maja 2018 roku
  do organizatorów konkursu.
 3. Poszczególne klasy reprezentowane są przez czterech uczniów, wyłonionych w drodze eliminacji klasowych.
 4. W konkursie weźmie udział łącznie 12 uczestników.
 5. Uczniowie będą pracować w czterech drużynach trzyosobowych dobranych losowo.
 6. Konkurs podzielony jest na dwie części: teoretyczną o tematyce zdrowotnej
  i praktyczną (ruchowo – sprawnościową).
 7. Przewidziany termin konkursu 23 maja 2018 roku o godz. 11.00.
 8. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać komisja.
 9. Uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy i upominki.

 

Organizatorzy konkursu:

Ewa Bokwa
Joanna Hamerska
Małgorzata Zaroda