Konkurs czytelniczy: „Zdrowie w literaturze”.

Konkurs czytelniczy: „Zdrowie w literaturze”.

10 kwietnia 2018 roku w bibliotece szkolnej odbył się konkurs czytelniczy pod hasłem: „Zdrowie w literaturze”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas: II „a”, V „a” i V „b”. Organizatorami konkursu była biblioteka szkolna oraz „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Konkurs miał na celu:

  • Popularyzację twórczości o tematyce zdrowotnej.
  • Zwrócenie uwagi na skutki i szkodliwość picia alkoholu.
  • Propagowanie aktywności i kultury czytelniczej, poprzez korzystanie z biblioteki szkolnej.
  • Doskonalenie techniki czytania i recytacji.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przeczytać wybrany tekst o tematyce dotyczącej zdrowia. Oceniano: tempo czytania, wyrazistość i dykcję, intonację, przestrzeganie znaków interpunkcyjnych oraz ogólny wyraz artystyczny. Nagrody ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
Klasa II „a”
I miejsce: Bartłomiej Kaczmarczyk
II miejsce: Aleks Madej
III miejsce: Aleksander Goździewski oraz Martyna Myga
Klasy piąte
I miejsce: Aleksander Zieja klasa V „a”
II miejsce: Martyna Bryła V „a”
III miejsce: Oliwia Kaniewska V „a”

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, pozostali uczestnicy konkursu – dyplomy. Uwieńczeniem konkursu był słodki poczęstunek oraz pamiątkowe zdjęcie. Organizatorzy konkursu składają podziękowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za dofinansowanie konkursu.