Wiosenny spacer

Wiosenny spacer

11 kwietnia 2018 roku

Wiosno! Wiosno!

Hej wiosenko!

Witamy cię piosenką.

Zostań z nami, radość głoś,

Bo Marzanny mamy dość.

Dnia 11 kwietnia 2018 roku uczniowie klas trzecich wybrali się na wiosenny spacer w poszukiwaniu wiosny, która już zagościła w naszej przyrodzie – widać ją i czuć. Podczas spaceru nad rzekę utopiliśmy Marzannę, żegnając się na dobre z zimą.