Zdrowo jem, więcej wiem…

Zdrowo jem, więcej wiem…

Uczestniczymy w VIII edycji Programu „Zdrowo jem, więcej wiem…”

Projekt składa się z trzech etapów: jesiennego, zimowego i wiosennego, trwa od października 2017 roku do czerwca 2018 roku.
Poszczególne etapy są realizowane w następujących terminach:

    1. Etap I – jesienny – od X do XII 2017 roku;
    2. Etap II – zimowy – od XII 2017 roku do IV 2018 roku;
    3. Etap III – wiosenny – od III do VI 2018 roku.

W Projekcie  biorą udział uczniowie przebywający na zajęciach świetlicowych. Powstał w odpowiedzi na coraz większy problem, jakim jest nadwaga i otyłość pojawiające się już  wśród dzieci w wieku szkolnym, a nawet wcześniej. Nadmierną masę ciała obserwuje się u 18% chłopców i 14% dziewcząt. W ciągu ostatnich kilkunastu lat drastycznie zmienił się styl życia dzieci – spożywają one zbyt dużo wysokoenergetycznych pokarmów (chipsów, batonów, fast foodów, słodkich napojów gazowanych), a wolny czas spędzają przed komputerem lub telewizorem. W ciągu ostatnich 20 lat liczba dzieci dotkniętych otyłością lub nadwagą wzrosła trzykrotnie. Wiadomo jednak, że te zgubne w skutkach tendencje można odwrócić.

Głównym celem projektu jest  wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Zamysłem twórców projektu jest także kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.