Pracownia ekologiczno-przyrodnicza

Pracownia ekologiczno-przyrodnicza

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w gminie Klimontów –projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 Od 30 września 2017 r. do 30 września 2018 r prowadzone są zajęcia w PSP im. J. Ossolińskiego  w ramach projektu – Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej. Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.  Plan pracy obejmuje treści programowe  realizowane w klasach IV-VI w ramach podstawy programowej z przyrody oraz treści realizowane dodatkowo w oparciu o materiały i pomoce dydaktyczne zakupione w projekcie. Baza dydaktyczna została wzbogacona o zestawy badawcze gleby, wody i powietrza,  mierniki poziomu hałasu, promieniowania UV oraz naczynia laboratoryjne, odczynniki chemiczne. Zakupiono plansze, taśmy miernicze, gry i filmy dydaktyczne dotyczące ekologii i ochrony przyrody. Budżet projektu to 25 tysięcy złotych, z czego 20 tysięcy to dofinansowanie z WFOŚIGW w Kielcach  i 5 tysięcy zabezpieczone przez Urząd Gminy. Fundusze z budżetu Gminy przeznaczono na zakup do  klasopracowni tablicy multimedialnej, projektora oraz zorganizowano  we wrześniu 2017 szkolenie z metodologii badań wody, gleby i powietrza nauczycieli  pracujących w projekcie.  Dodatkowo w pracowni podczas zajęć wykorzystuje się laptop, który szkoła otrzymała, jako nagrodę za przeprowadzenie programu edukacyjnego  EZGDK -XI edycji.

Uczniowie mają możliwość w sposób doświadczalny zapoznać się z zagrożeniami środowiska, na zajęciach terenowych dokonują pomiarów, obserwacji, zbierają dane, które opracowują i interpretują w klasopracowni. Praca w projekcie wdraża uczniów do systematycznej i dokładnej pracy, uczy prezentacji  osiągnięć, wnioskowania. Zrozumienie zjawisk, ich wzajemnych zależności oraz wpływu na otaczające środowisko buduje postawy proekologiczne uczniów.