,,MISTRZ SUDOKU ZIEMI SANDOMIERSKIEJ’’ REGULAMIN KONKURSU

,,MISTRZ SUDOKU ZIEMI SANDOMIERSKIEJ’’ REGULAMIN KONKURSU

     ” Tyle jest w każdym poznaniu nauki,         

             ile jest w nim matematyki”

                                     Immanuel Kant           

                              

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie

zaprasza  uczniów  w wieku 12-16 lat ze szkół   powiatu  sandomierskiego

na VIII edycję Powiatowego Konkursu Sudoku

,,MISTRZ  SUDOKU  ZIEMI  SANDOMIERSKIEJ’’

REGULAMIN KONKURSU

I. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Jerzego Ossolińskiego  w Klimontowie ul. Zysmana 9,  tel. 158661326 , strona internetowa szkoły: http://pspklimontow.pl/

II. Patronat medialny

 Patronat medialny nad konkursem sprawuje redakcja „Głosu Klimontowa”.

III. Miejsce i termin konkursu 

Konkurs odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie , ul. Zysmana 9,

dnia 16 marca 2018 r. o godz. 11.00

IV. Cele konkursu

  1. Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów
  2. Ćwiczenie cierpliwości i rozwijane wyobraźni
  3. Rozwijanie logicznego i twórczego myślenia
  4. Dostarczenie uczniom satysfakcji i radości z sukcesu w czasie dobrej zabawy.

V. Założenia organizacyjne

  1. Konkurs przeznaczony dla uczniów w wieku 12-16 lat ze szkół powiatu sandomierskiego.
  2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie uczestnictwa szkoły.
  3. Każda szkoła może zgłosić 3 uczestników, najpóźniej do dnia 28 lutego 2018 roku.

Zgłoszenia telefoniczne: 512212005 lub wysyłając maila na adres:bibliotekarz14@wp.pl

/ Należy podać : imię, nazwisko uczestników, imię i nazwisko opiekuna, pełną nazwę szkoły,  telefon kontaktowy/

  1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły: http://pspklimontow.pl/  oraz w prasie lokalnej.
  2. MISTRZEM SUDOKU ZIEMI SANDOMIERSKIEJ zostanie uczestnik, który poprawnie rozwiąże sudoku w jak najkrótszym czasie.

Dyrektor Szkoły:

  mgr  Elżbieta Czajkowska

  

Koordynatorzy:

Barbara Bzdyra

Bożena Chłodnicka 

Katarzyna Korycińska

 

  Informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy  tel. kontaktowy 512212005 lub 505484509