Akcja ekologiczna „Oddaj zużyty telefon komórkowy”

Akcja ekologiczna „Oddaj zużyty telefon komórkowy”

Po raz kolejny nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem „Oddaj zużyty telefon komórkowy”, która polegała na zbieraniu zużytych i uszkodzonych telefonów komórkowych bez baterii, stan techniczny nie miał żadnego znaczenia. Telefony przekazane zostały do profesjonalnego recyklingu. W naszej szkole zostało zebrane 3 kg telefonów komórkowych.