99. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

99. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

10 listopada 2017 r.

Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, jest bardzo ważnym wydarzeniem dla całego narodu. 10 listopada w budynku PSP przy ul. Zysmana 9, uczniowie mieli możliwość obejrzenia inscenizacji słowno-muzycznej przygotowanej z tej okazji. Wykonawcami byli uczniowie klas gimnazjalnych i klasy siódmej. Ten sam montaż przedstawiony został w Gminnym Ośrodku Kultury na uroczystości środowiskowej 11 listopada.