Samorząd Uczniowski - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie

Przejdź do treści

Menu główne:

Samorząd Uczniowski

"Dzieci w każdym wieku i z każdego środowiska
mogą zrobić nacznie więcej niż się powszechnie uważa".
S
eymour Papert

Samorząd Uczniowski (samorząd) tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Co roku ci najbardziej aktywni wybierani są do Samorządów Klasowych, a następnie do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

W roku szkolnym 2015/2016 spośród kandydatów wybrano następujący Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - Filip Lipiński
Zastępca
- Aleksandra Bogdańska
Skarbnik - Karol Szemraj


Statut szkoły. Organy Szkoły

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Anna Bzdyra, Danuta Kowalska

 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie.
27-640 Klimontów; tel./fax: 015 8661018; e-mail: psp-klimontow@o2.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego