Promocja zdrowia - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie

Przejdź do treści

Menu główne:

Promocja zdrowia

Promocja zdrowia

„Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie
Szkołą Promującą Zdrowie”


Głównym i nadrzędnym celem naszej pracy jest „Promocja Zdrowia” oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród całej naszej społeczności szkolnej i lokalnej.  Podstawą naszej działalności jest holistyczne podejście do zdrowia oraz koncepcja wszechstronnej edukacji wśród dzieci, nauczycieli, rodziców. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci, organizując szereg pogadanek, prelekcji i spotkań dotyczących tak bardzo ważnej problematyki jaką jest zdrowie, bezpieczeństwo oraz  wzorowe wychowanie naszych uczniów.


Efekty naszej pracy to:

  • zmiany zachowań zdrowotnych uczniów i nauczycieli,

  • pogłębienie swojej wiedzy na temat zdrowia i czynników, które dobrze i źle wpływają na zdrowie,

  • zmiany w zachowaniu uczniów i nauczycieli wzajemna życzliwość i pomoc w rozwiązywaniu problemów,

  • znajdowanie dobrych stron nawet w najgorszych sytuacjach,

  • nabycie zdrowych nawyków w walce ze stresem szkolnym,

  • zagospodarowanie wolnego czasu uczniów,

  • zmiana nawyków żywieniowych,

  • wzorowa, wzajemna współpraca rodzic nauczyciel uczeń.


Od roku 2002/2003 nasza placówka  należy do Podkarpackiej  Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. Działania jakie realizujemy mają na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych. Społeczność szkolna jest edukowana poprzez udział w różnych programach, sesjach, spotkaniach warsztatowych (z dzielnicowym policji), prelekcjach (na temat odpowiedzialności karnej z dzielnicowym policji). Szkoła współpracuje z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją, Strażą, Gminnym Ośrodkiem Kultury. Realizujemy programy i projekty rządowe m.in. „Szkoła bez przemocy” - promujące zdrowie i bezpieczeństwo. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym.

26 września 2011r. Publiczna Szkoła Podstawowa
w Klimontowie otrzymała Wojewódzki Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie.


J.Hamerska, E.Kędzierska, J.Michalska, M.Zaroda


 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie.
27-640 Klimontów; tel./fax: 015 8661018; e-mail: psp-klimontow@o2.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego