Program ”Nie pal przy mnie, proszę…” - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie

Przejdź do treści

Menu główne:

Program ”Nie pal przy mnie, proszę…”

Promocja zdrowia

Program "Znajdź właściwe rozwiązanie"
Uczniowie, nauczyciele oraz rodzice dzieci klas I-III przystąpili do ogólnopolskiego  Programu:

”Nie pal przy mnie, proszę…Liczba uczniów, którzy biorą udział w Programie to 198.
Dzieci z odziałów przedszkolnych realizują natomiast program "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS", program przedszkolnej edukacji antytytoniowej.

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS - ZDJĘCIA

Cele realizacji Programu :
         

 • Program ma charakter wczesnej profilaktyki. Nadrzędny cel to kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu, wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy

 • Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie

 • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia

 • Kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za własne zdrowie

 • Uświadomienie dzieciom szkodliwości palenia tytoniu

 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem

 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy mnie palą!

 • działania z zakresu profilaktyki szkolnej-antytytoniowej

Realizacja działań:
Zajęcia warsztatowe
w poszczególnych klasach I-III
1.Co to jest zdrowie? klasy pierwsze
2.Od czego zale
ży nasze zdrowie? klasy drugie
3.Co i dlaczego szkodzi zdrowiu? klasy trzecie
4.Co robi
ć, gdy moje zdrowie jest zagrożone? klasy trzecie

„Akcja
Śniadanie daje moc Zasady prawidłowego odżywiania, propagowanie zdrowego stylu życia bez nałogów!

Konkurs plastyczny ”Nie pal przy mnie, proszę…międzyklasowy konkurs plastyczny.

„Szkolny Turniej wiedzy o zdrowiu” klasy I-III pod hasłem „Stop nałogom…Plakaty i foldery opracowane i  wykonane przez dzieci klas drugich ”Stop paleniu…”

Prelekcje piel
ęgniarki szkolnej na temat „Walka z nałogami…, Szkodliwość palenia tytoniu, Nie palę.., Żyję zdrowo…

Projekcje filmów m.in. ”Wpływ palenia na zdrowie człowieka

Opracowanie materiałów na spotkanie z rodzicami(kwiecień)w formie hasła: Mamo i Tato proszę, nie pal!
”W jakim stopniu nikotyna jest szkodliwa dla zdrowia?”-referat dla Rodziców.

Efekty dzia
łań edukacyjnych:

 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem

 • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

 • Kształtowanie  postaw asertywnych  Potrafię powiedzieć Nie!

 • Wzrost świadomości rodziców i opiekunów w zakresie szkodliwości palenia tytoniu

 • Zwiększenie wiedzy na temat własnego zdrowia

 • Promowanie zasad zdrowego stylu życia

 • Korzystanie z form czynnego wypoczynku


Szanowni Rodzice!
Zdrowie naszych dzieci jest dla ka
żdego z nas najważniejszą sprawą. Codziennie dbamy o to, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki dla harmonijnego rozwoju. Na stan zdrowia  ma wpływ wiele czynników. Kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci jest najskuteczniejszym działaniem w szeroko pojętej profilaktyce antytytoniowej.Koordynatorzy Programu:
Ma
łgorzata Baran
Małgorzata Zaroda
Koordynatorzy Szkoły Promującej Zdrowie

 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie.
27-640 Klimontów; tel./fax: 015 8661018; e-mail: psp-klimontow@o2.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego