Dokumenty szkolne - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie

Przejdź do treści

Menu główne:

Dokumenty szkolne

Opracowywanie wielu dokumentów szkolnych ma charakter obligatoryjny, natomiast ich konstruowanie czy tworzenie – to rozwiązania charakterystyczne dla danej placówki oświatowej.


W naszej szkole powadzona jest następująca dokumentacja pedagogiczna:

1. Dokumenty określone w prawie oświatowym:  

 • Statut wraz z załącznikami:

- regulaminy działalności poszczególnych organów szkoły (Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców),
- Program Wychowawczy Szkoły,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania (opracowane na jego bazie Przedmiotowe Systemy Oceniania),
- Program Profilaktyki,
- inne regulaminy (organizacji wycieczek szkolnych, korzystania z pracowni, sali gimnastycznej, boiska szkolnego, organizacji dyskotek szkolnych, itp.)

 • Szkolne rozkłady materiału nauczania,

 • Szkolny zestaw programów nauczania,

 • Szkolny zestaw podręczników,

 • Protokoły z zebrań lub działań zespołów nauczycielskich,

Inne (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa).
2. Dokumenty powstające w procesie kierowania szkołą:

 • Koncepcja pracy szkoły

 • Arkusz organizacyjny szkoły,

 • Program doskonalenia nauczycieli,

 • Plan nadzoru pedagogicznego,

 • Kalendarze wewnętrzne imprez, uroczystości, wycieczek itp.,

 • Zarządzenia,

 • Zalecenia,

 • Oceny pracy.

Inne dokumenty.

3. Dokumenty o charakterze okazjonalnym, uroczystym, jak: listy gratulacyjne, podziękowania, wyróżnienia i inne.


Nazwa dokumentu

format pliku

Koncepcja pracy szkoły

Sprawozdania z pracy nauczyciela (wychowawcy) - wzory dokumentów

 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie.
27-640 Klimontów; tel./fax: 015 8661018; e-mail: psp-klimontow@o2.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego