Aktualności 2014/2015. Wrzesień - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzgo Ossolińskiego w Klimontowie

Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności 2014/2015. Wrzesień

Aktualności 2014/2015

17 - 30 września 2014 r.
Akcja „Sprzątanie Świata”

W dniach od 17.09 - 30.09. 2014 roku uczniowie naszej szkoły klas 0 – VI uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”. Organizatorami jak każdego roku byli nauczyciele przyrody oraz wychowawcy klas. Uczniowie porządkowali teren wokół szkoły i na wyznaczonych odcinkach Klimontowa tj. Rynek i ulice w pobliżu szkoły. Akcja ma na celu propagowanie dbania o czystość w środowisku oraz segregację śmieci. Dziękujemy za zaangażowanie i udział w akcji.

30 września 2014r.
Ewakuacja próbna

Dnia 30 września 2014 roku w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja na wypadek zagrożenia. Organizatorami ewakuacji była dyrekcja oraz szkolni koordynatorzy bezpieczeństwa. W ewakuacji wzięli udział wszyscy uczniowie klas 0-VI wraz z nauczycielami, pracownikami szkoły i pielęgniarką szkolną. Wszystko przebiegło sprawnie, zgodnie z planem ewakuacyjnym i wytycznymi organizatorów.   

29 września 2014r.
75. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

Dnia 29 września 2014 roku odbył się apel poświęcony 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej          - 1 września 1939 niemiecko-polskiej i 17 września sowiecko-polskiej. Nauczyciele historii M. Domoradzka i Z. Przybycień wraz z uczniami klas VI a i VI b przygotowali montaż słowno - muzyczny, w którym przybliżyli uczniom wydarzenia tamtych dni. Była to wspaniała lekcja historii, a piękne pieśni patriotyczne w wykonaniu chórku prowadzonego przez pana M. Słowiakowskiego uświetniły cały apel.

28 września 2014r.
5. Rocznica powstania Parku Katyńskiego w Byszowie


Dnia 28 września 2014 roku w Byszowie odbyły się uroczystości patriotyczne pod patronatem Wójta Gminy Klimontów upamiętniające 5. rocznicę powstania Parku Katyńskiego oraz poświęcenie Katyńskiej Drogi Krzyżowej. W uroczystościach tych wzięli czynny udział przedstawiciele naszej szkoły: Pani dyrektor, poczet sztandarowy, nauczyciele i uczniowie, którzy złożyli wiązanki kwiatów przy pomnikach ofiar katyńskich i katastrofy smoleńskiej z 2010 r. Cześć ich pamięci !!!


24 września 2014r.
Spotkanie z policjantem


Bezpiecznie w szkole, bezpieczna droga do szkoły, bezpieczny powrót do domu.

W środę 24 września 2014 r. wszyscy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w klasowych pogadankach o bezpieczeństwie, podczas których porad udzielał p. dzielnicowy.

Września 2014r.
Pierwszaki z "Naszym Elementarzem"

1 września 2014r.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Dnia 01.09.2014 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015. Wszyscy po wakacjach wrócili wypoczęci i pełni zapału do pracy. Całą społeczność szkolną powitała Pani dyrektor Elżbieta Czajkowska życząc sukcesów i wytrwałości w nauce. Szczególnie witamy dzieci pięcioletnie i sześcioletnie, które w dniu dzisiejszym pierwszy raz przekroczyły progi naszej szkoły. Niech wiedza, którą zdobywać będziecie każdego dnia stanie się kluczem do przyszłości.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego