Aktualności 2014/2015.Marzec - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzgo Ossolińskiego w Klimontowie

Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności 2014/2015.Marzec

Aktualności 2014/2015

Marzec 2015 r.
Kiermasz Wielkanocny

Prace uczniów

27 marca 2015 r.
Szkolny Turniej o Zdrowiu

W ramach  promowania wśród uczniów zdrowego stylu życia oraz zdrowia zorganizowano   Szkolny Turniej Wiedzy o Zdrowiu dla uczniów klas I-III pod hasłem "Szlachetne Zdrowie…”

Cele turnieju:

- pogłębienie wiedzy na temat higieny osobistej,
- propagowanie wśród uczniów wiedzy o zdrowiu, czynnikach zwiększających jego potencjał jak również zagrażających zdrowiu,
- utrwalenie zasad zdrowego i aktywnego stylu życia,
- poznanie znaczenia pokarmów i ich podstawowych składników dla prawidłowego funkcjonowania organizmu młodego człowieka,
- rozbudzenie zachowań prozdrowotnych oraz zdobywanie wiedzy i umiejętności związanych z prawidłowym żywieniem,
- zwiększenie zasobu wiedzy o ,,zdrowiu,” zagrożeniach zdrowotnych, sposobach ochrony zdrowia,
- kształtowanie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
- wspomaganie rodziców dzieci w działaniach na rzecz zdrowia,
- zapobieganie nałogom.

Nasi goście to dyrektor szkoły, wicedyrektor, dzieci i rodzice uczniów klas I-III. W  turnieju brało  udział 16 uczniów z klas I-III, którzy wykazali się ogromną wiedzą i umiejętnościami. Nad pracą uczniów czuwała Komisja Konkursowa  w składzie: p. Danuta Stój oraz p. Małgorzata Kaczmarczyk. Dyplomy za zajęcie I,II,III miejsca wręczyła p. dyrektor szkoły  Elżbieta Czajkowska. Wszyscy uczestnicy na zakończenie Turnieju otrzymali drobne upominki ufundowane przez Radę Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie. Mamy nadzieję, że Szkolny Turniej  Wiedzy o Zdrowiu w dużej mierze przyczynił się do zwiększenia zainteresowania uczniów sprawami zdrowia oraz  uczulił ich  na potrzebę dbałości o zdrowie własne i innych.

Organizatorzy konkursu:
Małgorzata Baran
Grażyna Rębacz
Małgorzata Zaroda

26 marca 2015 r.
Misterium wojenne

25 marca 2015 r.
„PISZĘ POPRAWNIE W JĘZYKU POLSKIM”

W dniu 25 marca 2015 r. o godz. 13.00 w PSP im. Jerzego Ossolińskiego odbył się KONKURS ORTOGRAFICZNY dla uczniów klas czwartych.

Konkurs zorganizował i przeprowadził ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY działający przy naszej szkole.

Celem konkursu było kształcenie poprawnej pisowni wyrazów w języku polskim i utrwalenie zasad ortograficznych. Uczestnicy pisali dyktando pt. „Nadejście wiosny”.
Komisja oceniła prace uczniów pod względem ortograficznym, gramatycznym
i interpunkcyjnym. Przyznała nagrody książkowe za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia postaci pozytywnych uwag z zachowania za udział w konkursie.


I miejsce    Baran Cezary kl. IV „a”
II miejsce  Witaszek Magdalena kl. IV „c”
III miejsce  Kaniewska Maja kl. IV „a”

Lider Z.H. Jolanta Kaniewska

20 marca 2015 r.
Powitanie wiosny

Marzanno, Marzanno ty zimowa Panno dziś cię utopimy bo nie chcemy zimy!

Dnia 20 marca 2015 roku w uczniowie z oddziałów przedszkolnych i klas młodszych barwnym korowodem przemaszerowali ulicami Klimontowa nad rzekę, aby pożegnać zimę i powitać wiosnę. Tradycyjną Marzannę, symbolizującą przemijającą zimę spalono, a dzieci zaśpiewały radosne piosenki i pląsy na cześć wiosny.

15 marca 2015 r.
W bibliotece

Oddział przedszkolny (02 – opiekun Joanna Hamerska) uczestniczył w zajęciach edukacji czytelniczej i medialnej odbywających się w Bibliotece Publicznej w Klimontowie. Główne cele zajęć to budzenie zainteresowania czytaniem, poznawanie ciekawych książek i utworów literatury dziecięcej oraz ich autorów, inspirowanie twórczości artystycznej i pomysłowości dzieci przy wykonywaniu prac plastycznych interpretujących utwory literatury dziecięcej za pomocą różnych technik.

12 marca 2015 r.
Podsumowanie wyników nauczania i zachowania uczniów

9 marca 2015 r.
Dzień Kobiet - apel

6 marca 2015 r.
"Żywa lekcja przyrody”

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego