PRZY WIGILIJNYM STOLE

PRZY WIGILIJNYM STOLE

20 grudnia 2019 roku kolędą „Wśród nocnej ciszy”  rozpoczęło się spotkanie wigilijne całej społeczności PSP przy ul. Zysmana. Uczniowie z klas ósmych, zaprezentowali  montaż słowno- muzyczny o cudownym wydarzeniu w Betlejem  zatytułowany „W tym czasie, kiedy Bóg stał się Człowiekiem” oraz przypomnieli zwyczaje i tradycje związane z wieczerzą wigilijna.

W trakcie spotkania nie zabrakło wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek, przygotowanych przez poszczególne klasy. Po wspólnym kolędowaniu Pani dyrektor Barbara Bilska przekazała życzenia świąteczno – noworoczne całej społeczności uczniowskiej, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły. Wspólne spotkanie zostało zakończone uroczystym odczytanie Ewangelii oraz modlitwą poprowadzoną przez ks. Pawła. Następnie uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami przeszli do klas. aby przełamać się opłatkiem, złożyć sobie życzenia i zasiąść przy wigilijnych stołach.