Strona główna

Strona główna

Dnia 1 września sześcioletnia szkoła podstawowa przekształciła się w ośmioletnią szkołę podstawową. Na mocy Uchwały nr XXXV/242/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 16 marca 2017 r. Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie włączone zostało do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie. Nazwa szkoły podstawowej pozostaje bez zmian i przez dwa lata będzie funkcjonować z oddziałami gimnazjalnymi.
Siedzibą naszej szkoły jest nadal budynek przy ul. Szkolnej 1. Druga lokalizacja zajęć to budynek gimnazjum przy ul. Zysmana 9, w którym uczą się klasy siódme i gimnazjalne.

ul. Szkolna 1
27-640 Klimontów
tel./fax: 015 8661018
e-mail: psp-klimontow@o2.pl

ul. Zysmana 9
27-640 Klimontów
tel./fax: 158661284, 15866132